.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Friday, February 18, 2011

Ekonomi Malaysia tumbuh 7.2%

Ekonomi Malaysia tumbuh 7.2% pada tahun 2010, lebih tinggi dari jangkaan yang dibuat kerajaan iaitu sebanyak 6%.

Pada suku ke 4 tahun 2010 ,KDNK Malaysia kekal kukuh pada 4.8 % berbanding 5.3 % pada suku sebelumnya.

Graf oleh Jabatan Perangkaan Malaysia

No comments:

rujukan