.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Wednesday, May 18, 2011

Kecanduan Subsidi?


Seorang ahli politik berpendapat :


Untuk tahun 2011 kerajaan pimpinan Najib Razak mensasarkan defisit fiskal berada pada kadar 5.4 % ( RM45.5 billion ) , turun sedikit peratusannya berbanding 5.6 % ( RM43.3 biilion ) tahun 2010 , sebenarnya meningkat RM2.2 billion.

Biarpun jumlah defisit semakin meningkat , penurunan peratusan adalah disebabkan jangkaan peningkatan KDNK nominal.

Mengharapkan kerajaan mengurangkan perbelanjaan mungkin mustahil kerana komitmen terhadap Rancangan Malaysia ke - 10 dan segala macam agenda dalam Model Ekonomi Baru termasuklah Program transformasi Ekonomi serta Program transformasi Kerajaan .

Namun harapan terakhir warga adalah kerajaan mengamalkan dasar perbelanjaan berhemah yang meletakkan nilai untuk wang serta mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu dan memastikan dasar tiada ketirisan dalam menguruskan wang negara .

Menganggap pengurangan subsidi kepada rakyat adalah satu satunya jalan untuk mengurangkan peningkatan defisit menggambarkan kerajaan kekontangan idea.Manusia yang waras sememangnya sangat memahami bahawa subsidi adalah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan di dalam usaha bagi membantu meringankan kos sara hidup golongan yang kurang berkemampuan. Namun begitu , kelemahan sistem subsidi yang diguna pakai di Malaysia menyebabkan subsidi juga dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi serta warga asing yang bekerja di Malaysia.

Oleh itu , segeralah berfikir mencari mekanisme baru pemberian subsidi. Kerajaan tidak seharusnya melihat subsidi kepada rakyat sebagai bebanan yang seharusnya dimansuhkan .


rujukan