.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Sunday, August 9, 2009

Amanah Saham 1MalaysiaAmanah Saham 1Malaysia ialah dana berharga tetap dengan saiz 10 bilion unit yang ditawarkan pada harga RM1 seunit.Daripada saiz 10 billion ini , 50% adalah untuk Bumiputera,30% Cina , 15% India dan 5% lagi untuk lain-lain .Sepanjang tempoh tawaran(5 Ogos sehingga 3 September 2009) had langganan sebanyak 50,000 unit untuk mereka yang berumur di bawah 55 tahun dan 100,000 unit untuk mereka yang berumur lebih 55 tahun.

Harga jual dan beli bagi Amanah Saham 1Malaysia adalah tetap pada harga RM1 seunit. Oleh itu, pelabur boleh membeli atau menjual semula unit berkenaan pada RM1 seunit pada setiap masa. Jualan balik bagaimanapun, hanya boleh dilakukan selepas tamat tempoh tawaran selama 30 hari.

Amanah Saham 1Malaysia tidak disebut sebagai 'dana modal terjamin' kerana berdasarkan kepada definisi Panduan Unit Amanah, 'dana modal terjamin' akan menjamin modal yang dilaburkan hanya apabila unit yang dibeli pelabur dipegang hingga tempoh matang. Dana harga tetap pula tidak mempunyai tempoh matang, dan berikutan itu, unitnya ditetapkan pada RM1 seunit pada setiap masa.

Amanah Saham 1Malaysia tidak akan mengenakan sebarang bayaran jualan atau belian .Amanah Saham 1Malaysia menggunakan purata pulangan 5-tahun Sekuriti Kerajaan Malaysia sebagai penanda aras yang kini memberikan pulangan sekitar 3.72%.Tuesday, August 4, 2009

Titan Chemicals : Shares Buy BackTitan Chemicals membeli balik sahamnya sendiri.Rujuk disini
Graf : Pergerakan harga saham Titan Chemicals dalam tempoh 1 tahun terkini


rujukan