.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Wednesday, March 11, 2009

Pakej bertahan RM60 billion(2)

Jumlah RM 60 billion :

1. RM15 bilion suntikan fiskal 
    -RM10 billion untuk 2009 dan RM 5 billion 2010

2. RM25 bilion ringgit Dana Jaminan
     -UntukIndustri Kecil dan sederhana,Syarikat swasta
     -Pembiayaan pasaran bon berjumlah RM15 billion

3. RM10 bilion ringgit pelaburan ekuiti
     -Tambahan kepada Khazanah Nasional Berhad

4. RM7bilion ringgit inisiatif pembiayaan swasta (PFI)
     -Antara projek ialah Iskandar Malaysia dan KL Sentral

5. RM3bilion ringgit insentif cukai


Pakej ini mungkin menyebabkan hutang kerajaan berada sekitar 45% daripada KDNK .

Defisit Bajet Kerajaan Persekutuan 7.6%.Sebahagian petikan ucapan Menteri Kewangan,"Kerajaan yakin defisit ini akan dapat dibiayai daripada sumber dalam negeri, memandangkan tahap kecairan yang tinggi dalam sistem kewangan tempatan". 

Mungkin kerajaan perlu mengumumkan sumber pembiayaan bagi bajet ini.


2 comments:

Pyanhabib said...

gua tak reti kira-kira. yang gua reti, 60 bilion tu, wow!

a.k.u.p.e.n.t.o.i said...

mana mari itu bilion-bilion..?

rujukan