.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Sunday, March 8, 2009

Ekonomi Malaysia di ambang kemelesetanDi dalam istilah ekonomi , kemelesetan teknikal atau technical recession merujuk kepada keadaan di mana pertumbuhan KDNK yang negatif bagi dua suku tahun secara berturut-turut.


Pertumbuhan KDNK Malaysia bagi tahun 2008

Suku 1 : 7.4%
Suku 2 : 6.7%
Suku 3 : 4.7%
Suku 4 : 0.1%

Sepanjang tahun 2008 : 4.6%Daripada data ini,mungkin benar apa yang dikatakan Menteri Kewangan Kedua , Tan Sri Nor Mohamed Yakcop."Kita tidak mengalami kemelesetan".


Namun begitu , National Bureau of Economic Research (NBER) lebih kritikal mengenai definasi kemelesetan ekonomi atau economic recession.NBER mendefinasikan kemelesetan ekonomi atau economic recession sebagai kelemahan aktiviti ekonomi selama beberapa bulan yang merebak ke seluruh negara.Keadaan ini biasanya dijelmakan melalui angka KDNK Benar , pendapatan benar , keadaan pekerjaan , pengeluaran industri , perniagaan runcit .


Berdasarkan takrifan NBER , cuba kita lihat kembali senario yang telah berlaku di Malaysia kini :

1.Indeks pengeluaran perindustrian (IPI) yang merosot pada tahun 2008 -2.8%(oktober), -8.2%(november) dan -15.5%(disember).

2.Jumlah pemberhentian pekerja yang direkodkan bagi tempoh Oktober 2008 hingga Januari 2009 adalah seramai 10,277 dan mereka yang terlibat di bawah skim pemberhentian sukarela (VSS) adalah seramai 4,207.Jumlah pekerja yang diberhentikan sepenuhnya juga meningkat daripada 15,000pada akhir Januari 2009  kepada 19,000 orang dalam bulan Februari 2009 .

Merujuk kepada Ketua RHB Research Lim Chee Sing , "Depending on the definition you use, Malaysia is already in recession, or perhaps, is entering a recession," 

No comments:

rujukan