.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Tuesday, March 10, 2009

Pakej bertahan RM60 billionPakej rangsangan ekonomi kedua(pakej bertahan mungkin??) yang dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini di parlimen bernilai RM60 bilion(cukup ke??) bermatlamat untuk mengurangkan kesan penguncupan ekonomi global ke atas ekonomi negara.RM60 billion bersamaan 9% daripada KNDK negara.Pakej ini adalah dalam tempoh 2 tahun.Kerajaan mempertimbangkan 4 perkara berikut  kepada asas pembentukan bajet mini ini iaitu :

1.Nilai eksport negara pada bulan Januari 2009 telah jatuh sebanyak 27.8%

2.Eksport komoditi, terutamanya minyak dan gas serta kelapa sawit, telah mengalami penurunan harga.

3.Berikutan kegawatan ekonomi dunia, kemasukan pelaburan asing juga akan berkurangan. FDI pada tahun 2009 dijangka RM26 bilion berbanding dengan jumlah FDI pada tahun 2008, iaitu RM51 bilion.

4.Kejatuhan mendadak pasaran saham global telah menyebabkan kejatuhan pasaran saham Bursa Malaysia. Ini memberi kesan negatif kepada sektor perkhidmatan yang biasanya berkembang pada kadar yang tinggi serta mempengaruhi sentimen pelabur dan pengguna.


KDNK negara diunjurkan berada di dalam lingkungan negatif 1% hingga positif 1% bagi tahun 2009 dan defisit Bajet Kerajaan Persekutuan naik kepada 7.6%. 


Sasaran bajet mini ini :

1.Mengurangkan Pengangguran Dan Menambah Peluang Pekerjaan
   a.Menyediakan Latihan Dan Mewujudkan Peluang Pekerjaan
   b.Kebajikan Pekerja Yang Telah Diberhentikan Kerja
   c.Mewujudkan Lebih Banyak Peluang Pekerjaan Di Sektor Awam
   d.Peluang Siswazah Untuk Melanjutkan Pelajaran
   e.Skim PROSPER Siswazah
   f.Usaha Mengurangkan Pekerja Asing
   
2.Meringankan Beban Rakyat, Terutamanya Golongan Mudah Terjejas
   a.Meningkatkan Pemilikan Rumah
   b.Menambah Baik Infrastruktur Awam
   c.Bon Simpanan Kerajaan
   d.Pembangunan Pendidikan
   e.Kemudahan Asas Di Luar Bandar
   f.Program Di Sabah dan Sarawak
   g.Program Mikro Kredit
   h.Membantu Golongan Kurang Bernasib Baik
   i.Menjaga Kebajikan Pekerja Yang Diberhentikan
   j.Galakan Kepada Bank Untuk Menangguh Bayaran Balik Pinjaman Perumahan
   
3.Membantu Sektor Swasta Menghadapi Krisis
  a.Skim Jaminan Modal Kerja
  b.Dana Jaminan Penstrukturan Semula Industri
  c.Memudahkan Akses Ke Pasaran Modal
  d.Menarik Individu High-Net-Worth dan Berkemahiran
  e.Mengurangkan Kos Kendalian Perniagaan
  f.Menggalakkan Sektor Automotif
  g.Industri Penerbangan
  h.Elaun Modal Dipercepatkan
  i.Carry Back Losses
  j.Levi Keuntungan Atas Kelapa Sawit
  k.Mempergiatkan Aktiviti Pelancongan
  
4.Membina Keupayaan Masa Depan
   a.Pelaburan Oleh Khazanah Nasional Berhad
   b.Projek Off-Budget
   c.Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)
   d.Liberalisasi Sektor Perkhidmatan
   e.Peranan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC)
   f.Pembangunan Industri Seni Kreatif
   g.Pengurusan Berkesan Sumber Kewangan Kerajaan
   
1 comment:

Maya said...

Salam Azhar,
Very informative! Maya suka.

rujukan