.

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Thursday, November 6, 2008

RM7billion Pakej rangsangan ekonomi

4 November 2008 , Menteri Kewangan , Datuk Seri Najib Tun Razak ,mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bernilai RM7 bilion sebagai tambahan kepada bajet 2009.Dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dunia semakin perlahan,Kerajaan melalui pakej ini masih menggunakan pendekatan yang sama seperti bajet 2009 iaitu terus menggalakkan perbelanjaan domestik dengan harapan ia akan mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara.

Projek-projek infrastruktur yang dekat dengan rakyat seperti pembinaan rumah kos rendah ,sekolah , jalan-jalan raya di beri tumpaan agar sektor pembinaan terus rancak dan rakyat mendapat manfaatnya.

Berikut adalah intipati pakej ransangan ini :

1.RM1.2 bilion diperuntukkan bagi membina lebih banyak rumah kos rendah dan sederhana.

2.RM500 juta diperuntukkan bagi menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara balai dan kuarters polis serta kem dan kuarters tentera.

3.RM600 juta diperuntukkan bagi projek-projek kecil di bawah program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS), contohnya menyenggara jalan kampung, membina balai raya dan jambatan kecil.

4.M500 juta diperuntukkan bagi menyenggara dan membaik pulih kemudahan awam; antaranya sekolah, hospital dan jalanraya.

5.RM500 juta akan diperuntukan untuk membina, menaiktaraf jalan-jalan di luar bandar, jalan-jalan kampung dan  dan jalan-jalan pertanian, termasuk di Sabah dan Sarawak.

6.RM200 juta kepada empat kumpulan sekolah iaitu sekolah agama bantuan kerajaan,"mission school", SJK Cina dan SJK Tamil.

7.RM300 juta diperuntukkan bagi menubuhkan dana untuk melaksanakan program latihan kemahiran yang ditumpukan ke arah memenuhi keperluan majikan dan industri, terutamanya di Koridor-koridor Pembangunan.

8.RM500 juta bagi menyelenggara dan memantapkan lagi sistem pengangkutan awam khususnya sistem LRT, Komuter dan sistem bas di bandar-bandar utama.

9.RM1.5 bilion diperuntukkan bagi menubuhkan Dana Pelaburan untuk menarik lebih banyak pelaburan sektor swasta.

10.RM400 juta ringgit diperuntukkan bagi menyegerakan pelaksanaan Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi.

11.RM200 juta untuk membina modal insan melalui program-program latihan yang diurus oleh kementerian yang berkaitan.

12.RM100 juta untuk memperkasakan golongan belia melalui program program baru.

13. RM200 juta untuk menggerakkan semula projek perumahan yang terbengkalai di kawasan-kawasan strategik terpilih dan berdaya maju.

14.RM100 juta untuk menambahkan premis perniagaan di samping memperindahkan suasana pekan-pekan kecil yang terpilih di seluruh negara.

15.RM200 juta diperuntukkan untuk pendidikan awal kanak-kanak di peringkat umur 1 hingga 6 tahun.

16.Menghapuskan duti import bagi simen dan keluaran besi keluli panjang (long iron and steel products) untuk sektor pembinaan dan pembuatan. Di samping itu, semua Approved Permit (AP) bagi eluaran besi keluli panjang akan dikecualikan.

17.Membenarkan individu atau entiti asing untuk membeli hartanah komersil bernilai RM500,000 atau lebih.

18.Bagi memudahkan proses pengambilan pekerja asing berasaskan pengetahuan (knowledge worker), permit kerja, yang pada masa ini diberi kepada majikan, akan juga diberi secara langsung epada pekerja tersebut. 

19.Kerajaan, melalui syarikat GLCs seperti Khazanah dan PNB akan melancarkan “Graduate Employability Management Scheme” (GEMS), yang didasarkan kepada skim graduan terdahulu yang telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat GLC dengan jayanya. Kerajaan bercadang untuk menyokong dan menyelaraskan usaha-usaha GLC dalam menangani masalah graduan menganggur ini dengan mewujudkan satu program bagi meningkatkan keupayaan dan kemahiran mereka sebelum mereka diserap atau mendapat pekerjaan di syarikat GLC mahupun swasta. 

20.Mempercepatkan pengambilan kakitangan bagi jawatan yang kritikal dan amat diperlukan dalam sektor awam.

1 comment:

azhar said...

Pada jam 2.30 petang 6 november 2008, apabila mesyuarat disambung semula, Timbalan Speaker Wan Junaidi Tuanku Jaafar membuat keputusan bahawa ‘bajet Najib’ itu tidak sah dan melanggar peraturan.

Oleh itu, perbahasan Bajet 2009 disambung hanya membenarkan perbahasan peruntukan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada 29 Ogos lalu dan tidak menerima pakai selain pandangan dan hujah yang dibentangkan Najib

rujukan